Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
[GM]VanNguyen
120
32,123,132,347,487,531 gold
2
Myzz
120
510,113,032 gold
3
Min
116
382,698,785 gold
4
PT_Bar1
108
203,708,002 gold
5
S3
120
129,777,454 gold
6
DauBuoi_Tv
90
123,831,452 gold
7
S2
120
111,632,862 gold
8
ThePhong
120
109,470,291 gold
9
TieuMi
119
108,045,410 gold
10
Vinh
120
87,467,441 gold