Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
[GM]Eros
90
16,639,093,408 gold
2
MotThoiDeNho
90
178,199,983 gold
3
MaiToo
90
97,361,852 gold
4
1044
90
92,896,027 gold
5
101
90
74,287,713 gold
6
BeBe
90
73,213,329 gold
7
LyLySanSai4
90
66,279,195 gold
8
QuanVu
90
46,629,579 gold
9
Em_You
90
34,899,121 gold
10
LuongBa
90
34,712,510 gold