Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
[GM]VanNguyen
120
32,123,132,347,487,531 gold
2
Myzz
120
510,113,032 gold
3
Min
116
382,698,785 gold
4
S3
120
129,799,706 gold
5
DauBuoi_Tv
90
123,831,452 gold
6
S2
120
111,632,862 gold
7
ThePhong
120
109,470,291 gold
8
TieuMi
119
108,060,165 gold
9
Vinh
120
87,467,441 gold
10
DoReMon
119
61,690,856 gold