Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
PT_Bar1
108
203,708,002 gold
2
Fanta
120
72,083,678 gold
3
Lol
119
70,909,833 gold
4
H1
118
39,072,564 gold
5
5__
120
28,620,920 gold
6
6__
120
27,999,798 gold
7
CacBacDeAnh
118
26,549,388 gold
8
LolBar
106
23,030,109 gold
9
20_Tanker
120
21,958,331 gold
10
8__
119
21,258,439 gold