TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
danhtaodi93
CUOP_cc
2
44417192
2
BlackRose
Bossss
2
41469992
3
saodaunf
___ThaEm___
2
39771595
4
fffff11
sad121
2
31808313
5
dsf
Lon_Nhe
2
17701698
6
Hoa
TuoiL0z
2
16090329
7
cheopheo
HayDoiDay
2
14843690
8
LOL
buonsapsever
2
6125142
9
Tank
TuoiLon
2
3065421
10
No1_
BN_Buon1
1
9171149