TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
Vinh
igame_Vinh
5
14438970
2
94
HP___94
5
14059413
3
Kem
KemXinhGai
4
31101395
4
Min
MIN_512
4
13063389
5
18_QueTao
18_ym
3
4769688
6
Hip
HP____Hip
3
2765196
7
VuongTheDuy
One_Lufy
1
0
8
CuHoChoiKe
TrumKhungBo
1
0
9
LamCaiTop1
CongAnXa
1
0
10
MonKey
ChoEmXin
1
0