Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
S1
120
12453910
2
_KISS__Y0U_
120
12427605
3
S4
120
11079730
4
S3
120
11002883
5
S2
120
10950624
6
ThePhong
120
10488037
7
[GM]VanNguyen
120
10004403
8
[GM]TrungGian
120
10000000
9
CoConCac
120
9975499
10
Kem
120
9581258
11
HD__2
120
9412803
12
MonKey
120
8613173
13
Sat_Gai
120
8382368
14
Quan
120
8263749
15
Chien_Than
120
8133303
16
Myzz
120
8070887
17
18_QueTao
120
7652793
18
truongsa24
120
7181004
19
94
120
5334725
20
Vinh
120
5278435